studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Chodzenie boso po rozżarzonych węglach

Samodzielne poddanie siÄ™ "próbie żaru" przez uczestników imprezy, wymaga speÅ‚nienia licznych warunków, ale przy ich przestrzeganiu jest caÅ‚kowicie bezpieczne. Chodzenie boso po rozżarzonych wÄ™glach jest znakomitym treningiem motywacyjnym i integrujÄ…cym, szczególnie pomocnym w wyrabianiu kompetencji przydatnych w zarzÄ…dzaniu kryzysowym.Kompetencje te to umiejÄ™tność pokonywania stresu i pokonywania barier lÄ™kowych w ekstremalnych warunkach psychicznych. Niesamowita i groźna na pozór sceneria doÅ›wiadczenia sprawia, że staje siÄ™ ono niezapomnianym przeżyciem, majÄ…cym duże znaczenie w procesie nabywania umiejÄ™tnoÅ›ci korzystania z posiadanego, a nie zawsze Å›wiadamianego potencjaÅ‚u psychicznego. W wyniku przejÅ›cia po żarze nastÄ™puje z reguÅ‚y refleksja - "skoro zrobiÅ‚em rzecz, która wydawaÅ‚a siÄ™ niemożliwa do speÅ‚nienia temperatura żaru ma okoÅ‚o 800 na poczÄ…tku do 400 pod koniec stopni Celsjusza), to i inne dziaÅ‚ania, budzÄ…ce dotychczas mój lÄ™k lub niewiarÄ™ w możliwość osiÄ…gniÄ™cia także mogÄ… być możliwe", co zdecydowanie poprawia skuteczność zawodowÄ….

Chodzenie boso po rozżarzonych węglach