studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla członków zarządów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Rekrutacja NLP i Coaching
Zaprszamy do naboru do Policealnego Studium NLP.
Czytaj
 
Dla kandydatów Szkoły Mistrzów - NLP i Coaching

Dwusemestralne Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej
kierunek: Neurolingwistyczne Programowanie (NLP)

Do pobrania:

Podanie do dyrektora, życiorys

Poziom Practitioner, » podanie_p.doc

Poziom Master, » podanie_m.doc

Terminarz zajęć - poziom practitioner, »terminarz

 

 

Konto na które prosimy kierować opłaty:
Multibank
60 1140 2017 0000 4202 0510 8560

Centrum Edukacyjne WELES
Ryszard Gąsierkiewicz
ul. S. Jaracza 28
31-216 Kraków


 

 
Co dają poszczególne kursy NLP?

POZIOM PRACTITIONER zapewnia poznanie podstawowych technik i strategii NLP oraz abecadła porozumiewania się z sobą i z innymi. Kurs zapoznaje słuchacza z rozmaitymi modelami skutecznego działania w sferach komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Także ze sposobami radzenia sobie z emocjami powstającymi pod wpływem stresu sytuacyjnego czy spowodowanych wcześniejszymi, również traumatycznymi doświadczeniami, choć trzeba tu zaznaczyć, że żaden kurs nie ma charakteru psychoterapii. Odkrywa natomiast sposoby podróży w czasie i tworzenia przyciągającej przyszłości, przedstawia sprawdzone strategie osiągania sukcesu w rozmaitych dziedzinach, ułatwia prawidłowe formułowanie celów i sposoby ich konsekwentnej realizacji. To kurs dla ludzi zainteresowanych własnym rozwojem, dążących do osiągania sukcesów życiowych. Wiele technik NLP - a już na pewno wszystkie podstawowe - można znaleźć w strategiach zalecanych przez najlepszych trenerów sukcesu, (np. Anthony Robbinsa, Tony Buzana, Edwarda de Bono ), choć sami oni z tym nurtem często się nie identyfikują.

POZIOM MASTER obejmuje techniki rozszerzające niektóre aspekty kursu PRACTITIONER. W tym treningu szczególną uwagę zwraca się na większą poprawę skuteczności wszystkich rodzajów komunikacji - zarówno werbalnej, jak niewerbalnej oraz głębsze poznanie własnych przekonań, wartości i strategii postępowania przez trenującego. Prezentowane są tu zaawansowane techniki radzenia sobie z traumatycznymi wspomnieniami i tzw. ograniczającymi przekonaniami z zastosowaniem linii czasu; zaawansowane strategie osiągania celów, kształcona biegłość w stosowaniu rozmaitych modeli językowych i retoryki oraz umiejętność samodzielnego "rozpracowywania" strategii innych osób i tworzenia na ich podstawie skutecznych, własnych metod działania. POZIOM MASTER bezpośrednio przygotowuje absolwentów do nauki na kursach trenerskich i niewątpliwie rozwija posiadane umiejętności, ale nie jest niezbędny dla poprawy własnej skuteczności działania. Warto dodatkowo podkreślić, że treningi skutecznego działania i osiągania sukcesu nie mogą zastępować psychoterapii tam, gdzie jest ona niezbędna - dlatego od uczestników kursów wymagane jest przed treningiem wypełnienie szczegółowego kwestionariusza - oraz że żaden poziom treningowy nie uprawnia absolwentów do prowadzenia samodzielnej praktyki psychoterapeutycznej, chyba że mają do tego umocowanie (sic!) z tytułu posiadania innych uprawnień zawodowych.

TRENING DLA TRENERÓW NLP jest składa się z dwóch modułów:
Pierwszy stopień kończy się uzyskaniem certyfikatu  Associate Trainer of NLP" (Asystujący Trener NLP),
Drugi stopień kwalifikuje do uzyskania certyfikatu -  "Certyfikowany Trener NLP".
Pierwszy stopień to  7- dniowe szkolenie zamknięte, na którym dowiesz się jak:

 • używać narzędzi NLP  do uczenia NLP,
 • zarządzać procesem grupowym,
 • tworzyć własne prezentacje i treningi,
 • używać języka perswazji by wywoływać stany wewnętrzne wspomagające proces uczenia,
 • wykorzystywać energię grupy do wzmacniania swojego wewnętrznego stanu i budzenia kreatywności,
 • używać w prezentacjach wszystkich odmian kanałów sensorycznych, wzorców meta modelowych oraz meta programów, by inspirująco wpływać na słuchacza
 • efektywnie modelować zachowania i umiejętności, by znaleźć własną drogę
 • zarządzać efektywnie zmianami
 • zarządzać efektywnie kompetencjami grupy
 • poprawić własne środki wyrazu, dynamikę i kunszt gry aktorskiej w porywających prezentacjach.
 • Efektywnie stosować informację zwrotną w rozmaitych formach

Drugi stopień to zestaw zadań indywidualnych oraz samodzielnie prowadzonych modułów treningowych pod superwizją trenera certyfikującego.