studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


O Szkole Mistrzów - NLP i Coaching
Każdą instytucję tworzą ludzie. To oni decydują o jej kształcie, dynamice i kierunkach rozwoju oraz efektach działania. To od nich wszystko zależy, są bowiem najmocniejszym i najsłabszym jednocześnie ogniwem łańcucha. Dlatego nasze Centrum od chwili założenia, zajmuje się przede wszystkim ludźmi.

Oferujemy szerokÄ… gamÄ™ treningów NLP i coachingu majÄ…cych na celu poprawÄ™ efektywnoÅ›ci dziaÅ‚ania tak zespoÅ‚ów, jak osób indywidualnych. NaszÄ… mocnÄ… stronÄ… jest niewÄ…tpliwa umiejÄ™tność Å‚Ä…czenia praktyki z teoriÄ… NLP i coachingu - firmÄ™ tworzy zespóÅ‚ zÅ‚ożony z osób prowadzÄ…cych w swoich specjalnoÅ›ciach zajÄ™cia dydaktyczne na rozmaitych uczelniach, a jednoczeÅ›nie posiadajÄ…cych szerokie kompetencje praktyczne nabyte w trakcie wieloletniej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej na kierowniczych stanowiskach w instytucjach paÅ„stwowych i prywatnych. Możemy zatem obok dziaÅ‚alnoÅ›ci consultingowej i doradczej, polecać nasze szkolenia, gwarantujÄ…c ich skuteczność i wysoki standard.

Drugim atutem jest umiarkowana cena szkoleÅ„, możliwość znacznych upustów uzależnionych od dÅ‚ugotrwaÅ‚oÅ›ci wspóÅ‚pracy itp.

Nasi trenerzy specjalizujÄ…c siÄ™ w Neurolingwistycznym Programowaniu (NLP) i coachingu, od kilku lat sÄ… obecni na szkoleniach, obejmujÄ…cych tematem: nowoczesne zarzÄ…dzanie we wspóÅ‚czesnej firmie, techniki sprzedaży, psychologiÄ™ procesu sprzedaży, psychologiÄ™ zarzÄ…dzania i kierowania ludźmi, zarzÄ…dzanie w warunkach kryzysowych, przywództwo w praktyce, psychologiczne instrumenty zarzÄ…dzania, trening umiejÄ™tnoÅ›ci kierowniczych, planowanie i zarzÄ…dzanie czasem, komunikacjÄ™ interpersonalnÄ… i zarzÄ…dzanie konfliktem, sposoby motywowania innych i automotywacjÄ™, sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem, przebieg kariery i ocenÄ™ pracowników, skuteczne negocjacje, efektywne zarzÄ…dzanie ludźmi, psychologiÄ™ osiÄ…gnięć, rekrutacjÄ™ i selekcjÄ™ personelu, autoprezentacjÄ™ i wystÄ…pienia publiczne, profesjonalny warsztat handlowca, zarzÄ…dzanie sprzedażą, marketingiem i promocjÄ…, tworzenie wizerunku produktu.

Szkolenia NLP i coachingu koncentrujÄ… siÄ™ na wdrożeniu technik skutecznej komunikacji: umiejÄ™tnoÅ›ci sÅ‚uchania, rozpoznawania jÄ™zyka ciaÅ‚a (body language), komunikowania z uwzglÄ™dnieniem preferencji odbiorcy, formuÅ‚owania osobistych celów, autoprezentacji oraz strategii myÅ›lenia
i dziaÅ‚ania poprzez: autopoznanie, rozwijanie cech przywódczych, skutecznÄ… perswazjÄ™, dopasowanie zadaÅ„ do indywidualnych preferencji i stanowiÄ… standardowy pakiet szkoleÅ„ menedżerskich (coaching dla manadżerów).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »