studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Metody NLP i Coaching w pigułce cz. 1

 Dlaczego nikt mnie nie rozumie, czyli Mapa nie jest terenem

Widać na nim linie zygzakowate, podobne do wykresu temperatury na karcie szpitalnej. Linie te sÄ…, prawdopodobnie, drogami biegnÄ…cymi przez wyspÄ™. Bo Nibylandia jest zawsze - w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu - wyspÄ…, gdzie bÅ‚yskajÄ…, od czasu do czasu, zdumiewajÄ…ce barwy i gdzie sÄ… koralowe rafy, podejrzanie wyglÄ…dajÄ…ce okrÄ™ty w pobliżu brzegów, dzicy ludzie, odludne legowiska zwierzÄ…t, gnomy zajmujÄ…ce siÄ™ krawiectwem, jaskinie, przez które pÅ‚ynÄ… rzeki, książęta majÄ…cy szeÅ›ciu starszych braci, chylÄ…ca siÄ™ do upadku chatka i pewna, bardzo maleÅ„ka, stara pani o haczykowatym nosie. Nie byÅ‚aby to trudna mapa, gdyby to byÅ‚o już wszystko. Ale jest jeszcze: pierwszy dzieÅ„ w szkole, religia, ojcowie, okrÄ…gÅ‚y staw, robótki igÅ‚Ä…, morderstwa, wieszanie, nieregularne czasowniki, tort czekoladowy, wkÅ‚adanie szelek, powiedz: ChrzÄ…szcz brzmi w trzcinie!, trzy pensy za to, że sam sobie wyrwiesz zÄ…b - i tak dalej. Te sprawy i rzeczy sÄ… albo częściÄ… wyspy, albo należą do innej mapy, która przez niÄ… przeÅ›wituje. A wszystko to razem jest bardzo po gmatwane, zważywszy w dodatku, że nic nie chce stać spokojnie. OczywiÅ›cie NibylandiÄ™ różniÄ… siÄ™ bardzo od siebie. Ta Janka, na  przykÅ‚ad, miaÅ‚a lagunÄ™, nad którÄ… przelatywaÅ‚y flamingi, a Janek strzelaÅ‚ do nich. MichaÅ‚, który byÅ‚ bardzo malutki, miaÅ‚ flaminga, nad którym przelatywaÅ‚y laguny. Ale wszystkie NibylandiÄ™ majÄ… rodzinne podobieÅ„stwo i gdyby stanęły rzÄ™dem, mógÅ‚byÅ› powiedzieć, że jedna ma nos drugiej - i tak dalej

Każdy z nas miaÅ‚ kiedyÅ› swojÄ… NibylandiÄ™ Teraz, gdy wyroÅ›liÅ›my już z krótkich majtek, zapomnieliÅ›my o nich, tak jakby nigdy nie istniaÅ‚y. NibylandiÄ™ w żaden sposób nie
przystajÄ… do Å›wiata dorosÅ‚ych, w którym mówi siÄ™ ciÄ…gle o „polityce, golfie i krawatach". Ty i ja także mieliÅ›my swojÄ… NibylandiÄ™. Ale, chociaż dziÅ› już nie możemy  przekroczyć jej granic, ciÄ…gle irracjonalnie posÅ‚ugujemy siÄ™ niepotrzebnÄ… i niezrozumiaÅ‚Ä… dziwnÄ… starÄ… mapÄ…, bÄ™dÄ…cÄ… jedynym Å›wiadectwem, że nasza Nibylandia istniaÅ‚a naprawdÄ™. PodejmujÄ…c decyzje i usiÅ‚ujÄ…c zrozumieć otaczajÄ…cÄ… rzeczywistość, niekiedy zachowujemy siÄ™ tak, jakby nasze mapy opisywaÅ‚y caÅ‚y wszechÅ›wiat. Tymczasem - sam widzisz - chociaż Nibylandie majÄ… rodzinne podobieÅ„stwo, majÄ… także zupeÅ‚nie różne charaktery.

Twoja mapa dotyczy wyÅ‚Ä…cznie Twojej wyspy. Nikt inny ie ma możliwoÅ›ci poznania wszystkich jej zakamarków. Nawet gdybyÅ› chciaÅ‚ udostÄ™pnić mu swoje plany, nie zdoÅ‚a nigdy zabrnąć w niezbadane zakÄ…tki bez Twojej opieki i przewodnictwa. Ty na jego terenie też bÄ™dziesz bez szans.

MajÄ…c takÄ… Å›wiadomość, już nie bÄ™dziesz mógÅ‚ bezkarnie twierdzić, że inni ciÄ™ nie rozumiejÄ…, a Ty nie rozumiesz ich bo sÄ… zbyt gÅ‚upi, prymitywni lub zbyt sÅ‚abo rozwiniÄ™ci duchowo. o tak, jakbyÅ› wierzyÅ‚, że mapa Warszawy przyda siÄ™ do czegoÅ› w Krakowie tylko dlatego, że jest mapÄ…. W praktyce szybko byÅ› siÄ™ przekonaÅ‚, że tam jest tylko kawaÅ‚kiem papieru. Rzecz w tym, że po prostu nie dysponujesz wÅ‚aÅ›ciwÄ… mapÄ…!!!

Ale nie poddawaj się zwątpieniu, jesteś przecież adeptem magii. I ty zostaniesz czarodziejem, mającym bezpośredni wpływ na rzeczywistość, jeżeli tylko będziesz przestrzegał podstawowej, magicznej zasady.

Mistrz mówiÅ‚ cicho i jego oczy byÅ‚y posÄ™pne - ...MyÅ›laÅ‚eÅ›, bÄ™dÄ…c chÅ‚opcem, że mag to ktoÅ›, kto potrafi uczynić wszystko. Tak i ja niegdyÅ› myÅ›laÅ‚em. Tak myÅ›leliÅ›my wszyscy. A prawda jest taka, że im bardziej roÅ›nie prawdziwa moc czÅ‚owieka, im bardziej poszerza siÄ™ jego wiedza, tym bardziej zwęża siÄ™ droga, którÄ… może on kroczyć; aż wreszcie niczego już nie wybiera, lecz czyni tylko i wyÅ‚Ä…cznie to, co musi uczynić. 

Jeżeli zamierzasz postÄ™pować inaczej, uważaj. Mistrzowie dnia ciÄ™ nie ochroniÄ…. Nie ochroniÄ… ciÄ™ też mistrzowie nocy. Magia ma wiele obliczy. Otrzymasz niebawem czarodziejskÄ… różdżkÄ™ - narzÄ™dzie dokonywania wszelkich zmian, ale za konsekwencje wymachiwania niÄ… na chybiÅ‚ trafiÅ‚ odpowiedzialnoÅ›ci nie biorÄ™. 

„E tam" - powiesz może zdenerwowany i nieparlamentarnie - nie strasz, nie strasz, bo siÄ™ z...sz. Do diabÅ‚a z takim gadaniem. Nic nie wolno, nic siÄ™ nie udaje, wszÄ™dzie tylko ognie piekielne i trudnoÅ›ci". 

Nie jest tak źle, po prostu zagalopowaÅ‚em siÄ™ w dmuchaniu na zimne. Tak naprawdÄ™ bowiem, niezależnie od tego, czy wierzysz w to Å›wiadomie czy nieÅ›wiadomie, jesteÅ› w swojej NIBYLANDII rzeczywistym herosem, mÄ™drcem, królem, mistrzem Å›wiata, poszukiwaczem skarbów lub czymkolwiek zechcesz. A jeżeli możesz kimÅ› takim być w wyobraźni, możesz także i na jawie, pod warunkiem wszakże, że nie wikÅ‚asz siÄ™ w sprzecznoÅ›ci i dziÄ™ki temu źródÅ‚o wewnÄ™trznej mocy tryska w Tobie nieustannie. Droga do wszystkich szczęśliwych rozwiÄ…zaÅ„ leży dokÅ‚adnie przed TobÄ…, wymaga jedynie uruchomienia wyobraźni, pozwalajÄ…cej otworzyć tajemne wrota. Tylko nie zaczynaj od czarnowidztwa. Jeżeli uważasz, że znalezienie wÅ‚aÅ›ciwej Å›cieżki jest za trudne bo: Drzwi, zrobionych przez krasnoludy, nigdy nie widać, kiedy sÄ… zamkniÄ™te. SÄ… niewidzialne, nawet prawi wÅ‚aÅ›ciciele nie mogÄ… ich dostrzec ani otworzyć, jeżeli nie pamiÄ™tajÄ… hasÅ‚a, upewniam CiÄ™, że nie masz racji. 

HasÅ‚o znasz. Powiedz „przyjacielu" i wejdź, Twój czas bowiem wÅ‚aÅ›nie nadszedÅ‚. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »