studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla członków zarządów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


O szkole NLP

Sukces, jaki jest osiągany w zakresie komunikacji zależy od bardzo wielu czynników. Jest to między innymi takie formułowanie informacji, aby odbiorca rozumiał ją w taki sam sposób, jak ją rozumiał nadawca. Możliwości jakie daje w tym zakresie znajomość metod NLP to nie tylko właściwe formułowanie wiadomości czy poleceń, ale również rozpoznawanie i właściwa interpretacja sygnałów niewerbalnych, które mogą być wykorzystywane jako "odpowiedź".

NLP jest opartym na praktycznych doświadczeniach modelem komunikacji międzyludzkiej i jej kształtowania. W treść nazwy wchodzą trzy człony, które w przybliżeniu można wyjaśnić jako:

N - neuro - doświadczenia zmysłowe, takie jak: widzenie, słyszenie, dotyk i czucie, smak i zapach (jako, że neuron jest składnikiem systemu nerwowego i mózgu, które to są odpowiedzialne za odbiór wszelkich bodźców),

L - lingwistyka - nauka o języku. Język i mowa umożliwiają opisywanie naszych doświadczeń, a na podstawie używanych sformułowań możemy uzyskać informacje, jak dana osoba myśli.

P - programowanie - czyli działanie w celu uzyskania określonych efektów.

NLP stwarza możliwości percepcji i interpretowania nieświadomych reakcji.

NLP wyjaśnia, jak powstaje nasz osobisty obraz rzeczywistości, który dla każdego z nas jest nieco inny. Pozwala na zrozumienie, w jaki sposób "zewnętrzna rzeczywistość" jest przerabiana w świadomości i nieświadomości na "wewnętrzną mapę rzeczywistości".

NLP wyjaśnia w jaki sposób sygnały nieświadomości (werbalne i niewerbalne) są przez świadomość rozumiane lub interpretowane.

NLP zawiera duży arsenał technik interwencyjnych, umożliwiających korygowanie subiektywnej percepcji.

NLP jest opartym na praktycznych doświadczeniach modelem komunikacji międzyludzkiej i jej kształtowania. Dobra i jasna komunikacja jest podstawowym warunkiem udanych kontaktów.

NLP wprowadza dla takiego kontaktu pojęcie - rapport (rapport - ang. połączenie, kontakt). W przypadku dobrego rapportu powstaje między osobami rodzaj więzi i wzajemnego zrozumienia. Ważne jest tutaj zauważenie, jaki typ percepcji reprezentuje rozmówca. Kolejnym krokiem dobrej komunikacji jest pacing (ang. - iść razem). W NLP oznacza to dostosowanie się do rozmówcy. Po nawiązaniu kontaktu na tym poziomie można przystąpić do prowadzenia rozmowy do celu. Bardzo pomocne w uzyskaniu efektywnej komunikacji jest tzw. kotwiczenie, które opiera się na odruchu Pawłowa. Polega ono na kojarzeniu pewnych sytuacji z bardzo konkretnymi bodźcami - np. słysząc ulubioną melodię sprzed lat (dawno zapomnianą) przypominamy sobie odczucia, które jej towarzyszyły i przez moment te odczucia odbieramy jako realne "tu i teraz". W naszym życiu mamy do czynienia z wieloma kotwicami, które zostały nałożone wizualnie, audytywnie czy przez dotyk (kotwiczenie kinestetyczne). Umiejętność rozpoznania negatywnych "kotwic" w miejscu pracy czy zamieszkania umożliwia ich neutralizację, a tym samym bardziej świadome i efektywniejsze działanie.

 
PODSTAWY NEUROLINGWISTYCZNEGO PROGRAMOWANIA (NLP)
 • Werbalne i niewerbalne sygnały partnera;
 • Rozpoznawanie i używanie języka zmysłów;
 • Nawiązywanie kontaktu z partnerem;
 • Dopasowanie zachowania i prowadzenie drugiej osoby w pożądanym kierunku;
 • Rozpoznawanie różnic wyobrażeń;
 • Kotwiczenie uczuć i łączenie kotwic;
 • Kreatywna zmiana doświadczeń (reframing) - zmiana kontekstu; zmiana perspektywy;
 • Submodalności - zmiana wspomnień; technika odsuwania lub przybliżania doświadczeń;
 • Poziomy neurologiczne Dilts'a;
 • Linia czasu.

CEL: nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej - zapoznanie się z możliwościami Neurolingwistycznego Programowania.

W rezultacie zajęć uczestnicy winni rozwinąć następujące ogólne umiejętności:

 • odczytywanie mowy ciała i jej świadome wykorzystanie w prowadzeniu dialogu
 • umiejętność rozpoznawania wewnętrznych procesów myślenia rozmówcy na podstawie zewnętrznych, zauważalnych sygnałów
 • umiejętność odczytywania strategii rozmówcy
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • umiejętność tworzenia więzi emocjonalnej i kierowania rozmową