studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


PODSTAWY NEUROLINGWISTYCZNEGO PROGRAMOWANIA (NLP)
 • Werbalne i niewerbalne sygnaÅ‚y partnera;
 • Rozpoznawanie i używanie jÄ™zyka zmysÅ‚ów;
 • NawiÄ…zywanie kontaktu z partnerem;
 • Dopasowanie zachowania i prowadzenie drugiej osoby w pożądanym kierunku;
 • Rozpoznawanie różnic wyobrażeÅ„;
 • Kotwiczenie uczuć i Å‚Ä…czenie kotwic;
 • Kreatywna zmiana doÅ›wiadczeÅ„ (reframing) - zmiana kontekstu; zmiana perspektywy;
 • SubmodalnoÅ›ci - zmiana wspomnieÅ„; technika odsuwania lub przybliżania doÅ›wiadczeÅ„;
 • Poziomy neurologiczne Dilts'a;
 • Linia czasu.

CEL: nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej - zapoznanie się z możliwościami Neurolingwistycznego Programowania.

W rezultacie zajęć uczestnicy winni rozwinąć nastÄ™pujÄ…ce ogólne umiejÄ™tnoÅ›ci:

 • odczytywanie mowy ciaÅ‚a i jej Å›wiadome wykorzystanie w prowadzeniu dialogu
 • umiejÄ™tność rozpoznawania wewnÄ™trznych procesów myÅ›lenia rozmówcy na podstawie zewnÄ™trznych, zauważalnych sygnaÅ‚ów
 • umiejÄ™tność odczytywania strategii rozmówcy
 • umiejÄ™tność aktywnego sÅ‚uchania
 • umiejÄ™tność tworzenia wiÄ™zi emocjonalnej i kierowania rozmowÄ…
 
« poprzedni artykuł