studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Opinie o szkole NLP
Image
 • Czy mi coÅ› daÅ‚a ta szkoÅ‚a - od rozpoczÄ™cia nauki w tej szkole, kupiÅ‚em (by przeczytać) wiÄ™cej książek niż wczeÅ›nie przeczytaÅ‚em, a jak wiadomo, nie kupuje siÄ™ wszystkich, które siÄ™ czyta. Wniosek: no mogÅ‚em siÄ™ uzależnić, no. Ale czym jest takie uzależnienie hmm ...

Marcin Załucki (student NLP)

 • NLP zwiÄ™kszyÅ‚o mojÄ… chęć dziaÅ‚ania i przekraczania wÅ‚asnych barier. Teraz pewniej kroczÄ™ przed siebie.

Beata Gałuszka (studentka NLP)

 • Warto zaliczyć taki kurs NLP. Daje wiele narzÄ™dzi do pracy z wÅ‚asnÄ… osobowoÅ›ciÄ…, daje możliwość zmiany na poziomie wewnÄ™trznym, jak również otoczenia.

Elżbieta Szwagrzyk (uczestniczka kursu NLP)

 • Znajomość NLP jest potężnym narzÄ™dziem, lecz nauka jego tajników jest ciężkÄ… pracÄ….
  Weles tworzÄ… ludzie, którzy nie dość, że majÄ… ogromnÄ… wiedzÄ™ w tym zakresie, to sÄ… nastawieni na rzetelnÄ… i szerokÄ… pomoc w zrozumieniu opanowania wszystkich aspektów NLP. bardzo dużo już mnie nauczyli i bÄ™dÄ… uczyć na kolejnych stopniach.

Dominika Matczak (studiowała NLP)

 • PrzychodzÄ…c na kurs NLP, zastanawiaÅ‚am siÄ™: „Co mnie tam spotka?”.
  Już pierwsze zajÄ™cia daÅ‚y „dużo do myÅ›lenia” i stwierdziÅ‚am, że to jest to, o co mi chodzi. Zawsze przyjeżdżaÅ‚am z chÄ™ciÄ…, nauczyÅ‚am siÄ™ wielu rzeczy, ale najważniejsze dla mnie to to, że zmieniÅ‚am parÄ™ rzeczy w moim życiu. ZmieniÅ‚am przyzwyczajenia i nawyki, które mi przeszkadzaÅ‚y w życiu i jestem z tego bardzo zadowolona.

Krystyna Majewska (kursantka Studium NLP)

 • Uważam, że Centrum Weles jest wartÄ… polecenia szkoÅ‚Ä…. OsobiÅ›cie po szkoleniach Praktyka NLP mogÄ™ powiedzieć, że rozwinÄ…Å‚em w sobie lepszÄ… umiejÄ™tność komunikowania siÄ™ z sobÄ… i z innymi, sposób analizowania sytuacji na różne możliwoÅ›ci i z różnych pozycji.

Paweł Panasewicz (uczestniczył w Studium Practitioner NLP)

 • ZajÄ™cia przyniosÅ‚y mi bardzo ważnÄ… informacjÄ™ – umiejÄ™tność spojrzenia na drugiego czÅ‚owieka, który posiada wÅ‚asnÄ… mapÄ™ rzeczywistoÅ›ci i Å›wiadomość, że czÄ™sto wÅ‚aÅ›nie dlatego dochodzi do „bÅ‚Ä™dów w komunikacji”. DziÄ™ki.

 

Irena Borek (NLP)

 • SzkoÅ‚a NLP pomogÅ‚a mi w „otwarciu” samej siebie. PoprawiÅ‚a siÄ™ moja komunikacja z ludźmi. Przyznam, że na poczÄ…tku byÅ‚o ciężko. Sama robiÄ…c różne procesy, uÅ›wiadomiÅ‚am sobie, że niektóre rzeczy, które byÅ‚y dla mnie istotne, straciÅ‚y swojÄ… „wartość”. I bardzo dobrze! Nadal tkwiÅ‚abym w punkcie bez wyjÅ›cia, „użalajÄ…c” siÄ™ nad sobÄ…, bo tak byÅ‚o Å‚atwiej.
  Jest super! Cieszę się, że tu trafiłam!!!

Małgosia Chrząszcz (Studentka Szkoły NLP)

 • Warsztaty NLP pozwoliÅ‚y mi pogÅ‚Ä™bić oraz nabyć nowej, ale jakże ważnej wiedzy na temat komunikacji oraz procesów, które zachodzÄ… podczas niej. Nabyta wiedza i praktyka na pewno pomogÅ‚y mi w mojej pracy, którÄ… na co dzieÅ„ wykonujÄ™, jak również w kontaktach codziennych.

Adrian Tabor (brał udział w warsztatach NLP)

 • Na poczÄ…tku byÅ‚o ciężko...
  Ale pod koniec doceniłam, ile te zajęcia mi dały. No i Ci ludzie... fantastyczni.

Lena Michalak

 • Gdy powiedziaÅ‚em znajomemu, że zapisaÅ‚em siÄ™ do Studium NLP, zapytaÅ‚:
  A o czym Ty siÄ™ tam uczysz?
  MyÅ›lÄ…c chwile jak to przeÅ‚ożyć na jÄ™zyk, którym on siÄ™ posÅ‚uguje, zapytaÅ‚em:
  Jeździsz samochodem?
  Tak.
  Denerwuje Cię, jak baba zajeżdża Ci drogę?
  Tak.
  Szlag CiÄ™ trafia?
  Tak.
  Co takiego jest w Tobie, że tak reagujesz?
   

Rafał Leśniewski(Słuchacz Studium NLP)

 • DziÄ™ki temu kursowi potrafiÄ™ lepiej zrozumieć inne osoby, dopasować siÄ™ do nich. Mam wiÄ™cej tolerancji w stosunku do ich przekonaÅ„ i zachowaÅ„. Jestem po tym roku bardzo otwarta i bezpoÅ›rednia. Procesy, które poznaÅ‚am pozwalajÄ… mi zmienić moje zachowanie i motywacjÄ™, a tym samym mam lepszy wglÄ…d w siebie i swoje cele.

Iwona Kubica (brała udział w kursie Neurolingwistycznego Programowania NLP)

 • Moje życie nie ulegÅ‚o radykalnej zmianie, ale zrozumiaÅ‚am, że przy odrobinie pracy można odkryć w sobie nowe możliwoÅ›ci.
  Największa widoczna przemiana nastąpiła u mnie po zajęciach z szybkiego czytania. Czytanie zaczęło mi sprawiać przyjemność, czytam szybciej i z większym zrozumieniem.
  Pomimo, że są to zagadnienia dla mnie trudne, mam świadomość, że NLP daje wspaniałe narzędzia do pracy nad sobą, aby poprawić jakość swojego życia.
  Jestem wdzięczna trenerom NLP za pracę, jaką włożyli w propagowanie tej nauki.

Renata Nawieśniak

 • Wszystkim Waszym przyszÅ‚ym klientom, uczniom, a także Nam, co już szkolenie ukoÅ„czyli i zamierzajÄ… naukÄ™ kontynuować, życzÄ™, byÅ›cie nie popadli w rutynÄ™.

MirosÅ‚aw Sobieraj (sÅ‚uchacz Studium NLP)

 • Z zajęć NLP wyniosÅ‚am bardzo wiele narzÄ™dzi, które pomogÄ… mi w życiu lepiej komunikować siÄ™ z ludźmi, jak również stać siÄ™ bardziej pewnÄ… siebie.
  Po kursie czujÄ™ siÄ™ lepiej wewnÄ™trznie. Moje samopoczucie z każdymi zajÄ™ciami byÅ‚o coraz lepsze. Ludzie, z którymi przyszÅ‚o mi pracować, okazali siÄ™ mili i wyrozumiali dla takiej „cichej myszki”, jak ja i dziÄ™ki temu lepiej byÅ‚o mi pracować.

Asia Kopijasz (słuchaczka Studium NLP)

 • SzukaliÅ›my Nauczyciela i Mistrza, co przywróci nam wzrok, sÅ‚uch i mowÄ™, jeszcze raz nazwie rzeczy i pojÄ™cia, oddzieli Å›wiatÅ‚o od ciemnoÅ›ci. SpotkaliÅ›my go w Panu. DziÄ™kujemy za nazwanie na nowo prostych rzeczy. DziÄ™kujemy za pomoc w odkrywaniu siebie. 
SÅ‚uchacze Studium Practitioner NLP 2007/2008 r