studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Prace dyplomowe o NLP i Coachingu
 
Tematy prac dyplomowych dla studentów Szkoły Mistrzów - NLP i Coaching

Temat 1

W jaki sposób można wykorzystać metaforÄ™ przygotowujÄ…c informacje ofertowe popularyzujÄ…ce kursy NLP jako narzÄ™dzie efektywnego zarzÄ…dzania potencjaÅ‚em czÅ‚owieka .ProszÄ™ przygotować takÄ… informacjÄ™ - max. 3 strony sformalizowanego tekstu (1800 znaków na stronie) oraz w komentarzu do tej informacji wyjaÅ›nić, w jaki sposób zostaÅ‚a wykorzystana metafora i jaki cel dziÄ™ki jej użyciu zostanie zrealizowany.Praca ma mieć charakter praktyczny. ProszÄ™ zaprezentować wÅ‚asne przemyÅ›lenia

objętość max. 7 stron


Temat 2

W jaki sposób menadżer może wykorzystać model Miltona, aby rozbudzić silnÄ… motywacjÄ™ do efektywnej pracy u swoich podwÅ‚adnych, podczas spotkania grupowego.

objętość max. 7 stron

Praca ma mieć charakter praktyczny.

ProszÄ™ zaprezentować wÅ‚asne przemyÅ›lenia, doÅ›wiadczenia zwiÄ…zane z praktycznym wykorzystaniem tradycyjnych modeli NLP, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem specyfiki Polski i jÄ™zyka polskiego.


Temat 3

W jaki sposób sprzedawca powinien wykorzystywać podczas rozmowy z klientem pytania metamodelu, aby zdobyć informacje, które pomogÄ… mu "rozbroić" zastrzeżenia rozmówcy i jednoczeÅ›nie nie narazić siÄ™ na to, że klient zacznie postrzegać tego sprzedawcÄ™ jako osobÄ™ zbyt "bezpoÅ›redniÄ…", zbyt "inwazyjnÄ…".

objętość max. 7 stron

Praca ma mieć charakter praktyczny.

ProszÄ™ zaprezentować wÅ‚asne przemyÅ›lenia, doÅ›wiadczenia zwiÄ…zane z praktycznym wykorzystaniem tradycyjnych modeli NLP, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem specyfiki Polski i jÄ™zyka polskiego.