studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


KALENDARIUM CHWAŁY NLP

ZaczynaliÅ›my wtedy, gdy niektórym aktualnym znawcom NLP rosÅ‚y mleczne zÄ™by! 

1990 - założyłem firmę szkoleniową, a zatem należy ona do najstarszych firm działających na rynku. To juz 18 lat! Jesteśmy pełnoletni!

Åšwiadczy to także o tym, że prowadzimy szkolenia na najwyższym poziomie, co mogÄ™ stwierdzić bez faÅ‚szywej skromnoÅ›ci, bo nie wynika to wyÅ‚Ä…cznie z moich przekonaÅ„, a przede wszystkim rekomendacji naszych zadowolonych klientów, dziÄ™ki którym nasza baza odbiorców usÅ‚ug szkoleniowych nieustannie wzrasta.

 • 1990 - już mamy zwariowane pomysÅ‚y i jako pierwsi wprowadzamy w programy szkoleÅ„ dla firm chodzenie boso po żarze - każdego niedowiarka przekonujemy, jak olbrzymim potencjaÅ‚em on sam dysponuje. Apogeum w tym zakresie w Polsce nastÄ…piÅ‚o po 2001 roku; wyprzedziliÅ›my w tym epokÄ™ o 10 lat, a Tony’ego Robinsa co najmniej o 5 lat.
 • 1994- jedni z pierwszych wprowadzamy techniki NLP w profesjonalne szkolenia dla firm i instytucji, sprawiajÄ…c, że komunikacja, sprzedaż, zarzÄ…dzanie, negocjacje czy techniki prezentacji zyskujÄ… zupeÅ‚nie nowy wymiar.
 • 1995 - szkolimy pierwszych Practitionerów nawiÄ…zawszy wspóÅ‚pracÄ™ z charyzmatycznym i niekonwencjonalnym trenerem, Janem Raudnerem, International Institute for NLP & More z Wuppertal (Niemcy) oraz z Southern Institute NLP (USA). 
 • 1996 - przeprowadzamy najwiÄ™kszy dotychczas(jak wnoszÄ™ z doniesieÅ„ internetowych) trening NLP w Polsce. Do Jaworza w Beskidach przyjechaÅ‚o wtedy 140 uczestników, wielu dziennikarzy i reporterów. Tam zaczęła kieÅ‚kować idea zaÅ‚ożenia Polskiego Stowarzyszenia NLP.
 • 1997 - pierwszych 20 trenerów NLP otrzymuje certyfikaty. Od tego czasu nieustannie prowadzimy profesjonalne kursy NLP na wszystkich poziomach zaawansowania. 
 • 1997 - jesteÅ›my czÅ‚onkami - zaÅ‚ożycielami pierwszego w Polsce Stowarzyszenia NLP. Pierwszym prezesem zostaje Jan Raudner, a aktualnym jestem ja.
 • 1999 - w ramach Stowarzyszenia NLP we wspóÅ‚pracy z Instytutem NLP&More wspóÅ‚prowadzimy pierwszÄ… i dotychczas najwiÄ™kszÄ… w Polsce konferencjÄ™ NLP w Collegium Maius Krakowie, skrzÄ…cÄ… siÄ™ od niesamowitych dyskusji i tytuÅ‚ów naukowych i trenerskich. 
 • 2000 - „przestawiam” profil adresatów szkoleÅ„ z otwartego na biznesowy. Koncentrujemy siÄ™ na prowadzeniu szkoleÅ„ dla firm i instytucji. Rozpoczynamy wspóÅ‚pracÄ™ z WyższÄ… SzkoÅ‚Ä… PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci i ZarzÄ…dzania im. Leona KoźmiÅ„skiego w Warszawie - prowadzÄ™ tam zajÄ™cia z technik komunikacji w ujÄ™ciu NLP. 
 • 2004 - i znów pierwsi! startuje zaÅ‚ożone przez nas i zarejestrowane we wÅ‚aÅ›ciwych instytucjach oÅ›wiatowych Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej o specjalnoÅ›ci NLP (zwane SzkoÅ‚Ä… Mistrzów NLP). Powstaje by szkoleniom otwartym w zakresie NLP przydać rangi i dodatkowego „konwencjonalnego” sznytu.
 • 2008 - dalej stać nas na szaleÅ„stwo - pobiliÅ›my rekord Å›wiata w iloÅ›ci osób chodzÄ…cych po rozżarzonych wÄ™glach z Radiem 3 w czasie WEEKENDU Z ADRENALINÄ„ w Szklarskiej PorÄ™bie, a w przyszÅ‚ym pobijemy nastÄ™pny rekord - w dÅ‚ugoÅ›ci przebytego indywidualnie dystansu. Stanie siÄ™ to dziÄ™ki specjalnym, nieujawnionym dotychczas technikom NLP, które ty także możesz poznać, gdy zapiszesz siÄ™ na mój najbliższy kurs (na który zostaÅ‚y jeszcze tylko 3 miejsca). 

Przez NLP kroczymy własną ścieżką - skuteczną i wolną od kaca, spowodowanego opiniami o naszych szkoleniach.

Zastanawiasz siÄ™ dlaczego nasze ceny sÄ… niskie (relatywnie)? Otóż jedynym ich skÅ‚adnikiem jest ekwiwalent za przekazanÄ… wiedzÄ™ i umiejÄ™tnoÅ›ci; nie doliczam do nich podatku od gÅ‚upoty czy naiwnoÅ›ci w oczekiwaniu nierealnych bÄ…dź nietrwaÅ‚ych rezultatów.

Jeżeli bÄ™dziesz chciaÅ‚ uzyskać dodatkowe informacje, kliknij na pole masz pytania

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »