studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


POZIOM MASTER
POZIOM MASTER obejmuje techniki rozszerzajÄ…ce niektóre aspekty kursu PRACTITIONER. W tym treningu szczególnÄ… uwagÄ™ zwraca siÄ™ na wiÄ™kszÄ… poprawÄ™ skutecznoÅ›ci wszystkich rodzajów komunikacji - zarówno werbalnej, jak niewerbalnej oraz gÅ‚Ä™bsze poznanie wÅ‚asnych przekonaÅ„, wartoÅ›ci i strategii postÄ™powania przez trenujÄ…cego. Prezentowane sÄ… tu zaawansowane techniki radzenia sobie z traumatycznymi wspomnieniami i tzw. ograniczajÄ…cymi przekonaniami z zastosowaniem linii czasu; zaawansowane strategie osiÄ…gania celów, ksztaÅ‚cona biegÅ‚ość w stosowaniu rozmaitych modeli jÄ™zykowych i retoryki oraz umiejÄ™tność samodzielnego "rozpracowywania" strategii innych osób i tworzenia na ich podstawie skutecznych, wÅ‚asnych metod dziaÅ‚ania. POZIOM MASTER bezpoÅ›rednio przygotowuje absolwentów do nauki na kursach trenerskich i niewÄ…tpliwie rozwija posiadane umiejÄ™tnoÅ›ci, ale nie jest niezbÄ™dny dla poprawy wÅ‚asnej skutecznoÅ›ci dziaÅ‚ania. Warto dodatkowo podkreÅ›lić, że treningi skutecznego dziaÅ‚ania i osiÄ…gania sukcesu nie mogÄ… zastÄ™pować psychoterapii tam, gdzie jest ona niezbÄ™dna - dlatego od uczestników kursów wymagane jest przed treningiem wypeÅ‚nienie szczegóÅ‚owego kwestionariusza - oraz że żaden poziom treningowy nie uprawnia absolwentów do prowadzenia samodzielnej praktyki psychoterapeutycznej, chyba że majÄ… do tego umocowanie (sic!) z tytuÅ‚u posiadania innych uprawnieÅ„ zawodowych.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »