studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Studium mistrzów Coachingu i NLP

Ryszard GÄ…sierkiewicz - dawny kandydat na pilota wojskowego w DÄ™blinie, prawnik, pedagog, terapeuta, twórca programów radiowych, trener sportowy, specjalista odnowy biologicznej. Przez 20 lat dodatkowo dziaÅ‚aÅ‚ jako ratownik górski, byÅ‚ zaÅ‚ożycielem i szefem sekcji medycznej Grup Ratownictwa specjalnego PCK. Za udziaÅ‚ w akcjach ratowniczych odznaczony „Medalem za Ofiarność i OdwagÄ™”, SrebrnÄ… HonorowÄ… OdznakÄ™ GOPR oraz medalem „Za ZasÅ‚ugi w Zwalczaniu Powodzi”. Do 1990 r pracowaÅ‚ w przedsiÄ™biorstwach paÅ„stwowych, na różnych szczeblach zarzÄ…dzania - od kierownika dziaÅ‚u do dyrektora..
Jeden z pierwszych polskich trenerów technik szybkiej nauki – bÅ‚yskawicznego czytania i technik zapamiÄ™tywania – sÄ™dzia gÅ‚ówny mistrzostw Polski w tych dziedzinach. Zafascynowany poszukiwaniem „kamienia filozoficznego” w zakresie skutecznoÅ›ci dziaÅ‚ania w warunkach stresu „odkryÅ‚” w latach 90 NLP. I to Neurolingwistyczne Programowanie, dziÄ™ki swojej spójnoÅ›ci i prostocie sprawiÅ‚o, że pozostaÅ‚ jego entuzjastÄ… do dzisiaj. Uczy go na otwartych kursach obejmujÄ…cych wszystkie poziomy umiejÄ™tnoÅ›ci, stosuje w zarzÄ…dzaniu, szkoleniach zamkniÄ™tych i coachingach, gdyż od 20 lat prowadzi wÅ‚asnÄ… firmÄ™ szkoleniowo - doradczÄ… o bardzo zróżnicowanym profilu ( tak jak jego doÅ›wiadczenia i umiejÄ™tnoÅ›ci).
Przez dwa lata wykÅ‚adaÅ‚ tajninki NLP w Wyższej Szkole PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci i ZarzÄ…dzania w Warszawie im. prof. Leona KoźmiÅ„skiego Na antenie PR prowadziÅ‚ staÅ‚Ä…, cotygodniowÄ… audycjÄ™ „Nie trać gÅ‚owy” , propagujÄ…cÄ… rozmaite skuteczne w praktyce techniki NLP (patrz zdjÄ™cie). Na razie wydano jednÄ… jego książkÄ™ – „Metody NLP”, nastÄ™pne o tej tematyce przygotowywane sÄ… do druku.
ZaÅ‚ożyÅ‚ jedynÄ… w kraju szkoÅ‚Ä™ – Policealne Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej – specjalność NLP, w której oprócz interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu psychologii odbywa siÄ™ szkolenie w zakresie wszystkich stopni wtajemniczenia w NLP. Znany jest z niekonwencjonalnych metod dziaÅ‚ania – jednÄ… z jego wizytówek szkoleniowych sÄ… rozżarzone wÄ™gle, po których od 20 lat czÄ™sto drepcze wraz z uczestnikami prowadzonych przez siebie treningów.

 

Jan Raudner – Vice - Prezes Nadzorczej Metropolis S.A.,inżynier, trener, wykÅ‚adowca studiów podyplomowych, absolwent Technische Akademie Wuppertal oraz Southern Institute NLP (USA, Florida); posiada wieloletni staż na kierowniczych stanowiskach w polskich i europejskich przedsiÄ™biorstwach; od ponad piÄ™tnastu lat prowadzi w Polsce szkolenia i projekty majÄ…ce na celu podniesienie efektywnoÅ›ci i produktywnoÅ›ci; jest uznanym specjalistÄ… w zakresie wdrażania nowoczesnych metod zarzÄ…dzania, w szczególnoÅ›ci wdrażania metody zarzÄ…dzania projektami i zmianami.
CzÅ‚onek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych; Stowarzyszenia Project Management Polska, ByÅ‚y CzÅ‚onek ZarzÄ…du Stowarzyszenia Projekt Management Polska (SPMP). CzÅ‚onek International Association of NLP Institutes i International Association of Coaching - Institutes. W latach 2001 – 2004 realizator projektów Phare 2000 i 2001 „WstÄ™p do jakoÅ›ci”, „Program rozwoju przedsiÄ™biorstw”, ”Åšcieżka innowacji”.
Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci w projektach: Inwestycja w Kadry, Rozwój Polskiego Eksportu.
W ciÄ…gu dwunastu lat dziaÅ‚alnoÅ›ci szkoleniowej i doradczej w Polsce w prowadzonych przez niego szkoleniach otwartych i zamkniÄ™tych wzięło udziaÅ‚ ponad 6500 uczestników; prowadziÅ‚ projekty w 220 przedsiÄ™biorstwach, byÅ‚ zaproszony na ponad 40 konferencji, wielokrotnie wystÄ™powaÅ‚ w TV i audycjach radiowych.
Autor kilkuset artykuÅ‚ów publikowanych w prasie fachowej i czasopismach branżowych (Businessmen, Personel, Sekretariat, Reader’s Digest, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Å»ycie Warszawy), autor książki „MyÅ›li, emocje, przekonania”, oraz książki „NLP wedÅ‚ug Dantego”.
Jako ekspert jest zapraszany na konferencje tematyczne w branży IT i nowych rozwiązań ekonomicznych.
Prowadzi szkolenia specjalistyczne, których programy oparte sÄ… na wzorach „best practices” – sÄ… to szkolenia autorskie dążące do przekazania najlepszych praktyk w funkcjonowaniu w organizacji, kontaktów z innymi ludźmi (w tym również z klientami).
Jeden z pierwszych zagranicznych trenerów NLP, który rozpropagowaÅ‚ tÄ™ metodologiÄ™ w Polsce, posiada w zakresie NLP najwyższe w Polsce kwalifikacje i miÄ™dzynarodowe uprawnia certyfikowania trenerów na poziomie Master – Trainer

Agnieszka Gąsierkiewicz - psycholog, psychoterapeuta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Jestem doktorantem na wydziale psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam doświadczenie własnej praktyki psychoterapeutycznej. Uzupełniam treningi szkoleniowe wiedzą psychologiczną z zakresu technik NLP i analizy transakcyjnej. Jestem autorką publikacji prasowych z tychże dziedzin.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »