studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


TRENING DLA TRENERÓW NLP

TRENING DLA TRENERÓW NLP jest skÅ‚ada siÄ™ z dwóch moduÅ‚ów:
Pierwszy stopieÅ„ koÅ„czy siÄ™ uzyskaniem certyfikatu  Associate Trainer of NLP" (AsystujÄ…cy Trener NLP),
Drugi stopieÅ„ kwalifikuje do uzyskania certyfikatu -  "Certyfikowany Trener NLP".
Pierwszy stopieÅ„ to  7- dniowe szkolenie zamkniÄ™te, na którym dowiesz siÄ™ jak:

 • używać narzÄ™dzi NLP  do uczenia NLP,
 • zarzÄ…dzać procesem grupowym,
 • tworzyć wÅ‚asne prezentacje i treningi,
 • używać jÄ™zyka perswazji by wywoÅ‚ywać stany wewnÄ™trzne wspomagajÄ…ce proces uczenia,
 • wykorzystywać energiÄ™ grupy do wzmacniania swojego wewnÄ™trznego stanu i budzenia kreatywnoÅ›ci,
 • używać w prezentacjach wszystkich odmian kanaÅ‚ów sensorycznych, wzorców meta modelowych oraz meta programów, by inspirujÄ…co wpÅ‚ywać na sÅ‚uchacza
 • efektywnie modelować zachowania i umiejÄ™tnoÅ›ci, by znaleźć wÅ‚asnÄ… drogÄ™
 • zarzÄ…dzać efektywnie zmianami
 • zarzÄ…dzać efektywnie kompetencjami grupy
 • poprawić wÅ‚asne Å›rodki wyrazu, dynamikÄ™ i kunszt gry aktorskiej w porywajÄ…cych prezentacjach.
 • Efektywnie stosować informacjÄ™ zwrotnÄ… w rozmaitych formach

Drugi stopieÅ„ to zestaw zadaÅ„ indywidualnych oraz samodzielnie prowadzonych moduÅ‚ów treningowych pod superwizjÄ… trenera certyfikujÄ…cego. Coaching, to droga do samodoskonalenia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »