studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Języki obce
SUPERLEARNING - to jedna z najnowoczeÅ›niejszych metod nauczania jÄ™zyków obcych, opracowana przez psychiatrÄ™ buÅ‚garskiego Georgija Łozanowa. Jej istotÄ… jest wykorzystanie specyficznego stanu naszego umysÅ‚u - stanu czujnej relaksacji (inaczej relaksu skoncentrowanego). Uzyskanie takiego stanu uÅ‚atwia urzÄ…dzenie Relax Master firmy SITA (jednostka sterujÄ…ca, stereofoniczne sÅ‚uchawki, nieprzezroczysta maska z diodami luminescencyjnymi i czujnik oddechu). Użytkownik systemu Å‚atwo osiÄ…ga stan "gotowoÅ›ci w stanie odprężenia" - stan gÅ‚Ä™bokiego, wewnÄ™trznego spokoju, w którym wzrastajÄ… możliwoÅ›ci twórcze oraz percepcyjne.
Czytaj
 
Zintegrowane techniki pracy umysłowej i czytania "fotograficznego"
W wyniku tego treningu każdy może odblokować wÅ‚asne zdolnoÅ›ci uczenia siÄ™, opanować metodÄ™ sprawnego i twórczego notowania, dokonać poprawy wÅ‚asnej pamiÄ™ci i szybkoÅ›ci czytania (OD CO NAJMNIEJ DWÓCH DO PIĘCIU RAZY).
Już w czasie kursu, dzięki nowym technikom, przeczytasz 200 stronicową książkę w ciągu 2 godzin, zapamiętasz i zrozumiesz treść oraz zrobisz kompletne notatki na 1 kartce formatu A-4, zapoznasz się z podstawami czytania fotograficznego i bez trudu rozwiniesz swą pamięć.
Jednym z prowadzÄ…cych jest Ryszard GÄ…sierkiewicz, prekursor i popularyzator stosowania nowoczesnych technik pracy umysÅ‚owej. Trener NLP, czÅ‚onek zaÅ‚ożyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP, SÄ™dzia GÅ‚ówny Mistrzostw Polski w Szyb-kim Czytaniu i ZapamiÄ™tywaniu.
Czytaj
 
KURS SZYBKIEGO CZYTANIA /moduł łączony z kursem mnemotechniki/
Do kogo kierowany jest kurs:
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich szczebli.
Czytaj
 
KURS MNEMOTECHNIKI CZYLI JAK ROZWIJAĆ PAMIĘĆ /moduł połączony z kursem szybkiego czytania/
Do kogo kierowany jest kurs:
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich szczebli.
Czytaj