studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


KURS MNEMOTECHNIKI CZYLI JAK ROZWIJAĆ PAMIĘĆ /moduł połączony z kursem szybkiego czytania/
Do kogo kierowany jest kurs:
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich szczebli.

Do kogo kierowany jest kurs:
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich szczebli.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Wykład wprowadzający, prezentacje, ćwiczenia praktyczne.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Szkolenie jest okazjÄ… do poznania sprawdzonych i skutecznych metod poprawiania pojemnoÅ›ci i operatywnoÅ›ci pamiÄ™ci, poprzez wykorzystanie wyobrażeÅ„ i skojarzeÅ„. Uczestnicy nauczÄ… siÄ™ stosować skuteczne metody pozwalajÄ…ce na podwyższanie efektywnoÅ›ci wÅ‚asnej pracy. Po szkoleniu uczestnicy odczujÄ… wzrost poczucia wÅ‚asnej wartoÅ›ci i zadowolenie z dobrze wykonywanej pracy - w konsekwencji korzyÅ›ci odniesie firma, zatrudniajÄ…c pracowników kreatywnych, dobrze wykonujÄ…cych swoje obowiÄ…zki.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Przyswojenie metod szybkiego zapamiętywania wszelkiego rodzaju informacji, gromadzenia informacji w banku pamięci i korzystania z nich, kiedy są potrzebne.
* Nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci zastosowania tych metod przy prowadzeniu negocjacji, wystÄ…pieÅ„, wykÅ‚adów, prowadzeniu zebraÅ„ i szkoleÅ„, uczeniu siÄ™.
* Podniesienie szybkości myślenia, kreatywności.
* Nauczenie siÄ™ Å‚atwego wykorzystywania potencjaÅ‚u wÅ‚asnego mózgu w celu podniesienia efektywnoÅ›ci pracy.
* Poznanie sposobów na wprowadzanie informacji z pamiÄ™ci krótko- do dÅ‚ugoterminowej.
* Poznanie metod Map Myśli jako nowego wymiaru sporządzania notatek.

Program szkolenia:
1. Mózg czÅ‚owieka, lateralny profil organizacyjny mózgu, jak funkcjonujÄ…: pamięć, inteligencja intelektualna i emocjonalna.
2. Określenie stylu uczenia się.
3. Określenie stylu myślenia.
4. Nabywanie umiejętności koncentrowania się na wykonywanej pracy.
5. Zapoznanie kursantów z metodami mnemotechniki i ich zastosowaniem w pracy i w nauce.
6. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 3 dni.

 
« poprzedni artykuł