studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


KURS SZYBKIEGO CZYTANIA /moduł łączony z kursem mnemotechniki/
Do kogo kierowany jest kurs:
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich szczebli.

Do kogo kierowany jest kurs:
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich szczebli.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Wykład wprowadzający, prezentacje, ćwiczenia praktyczne.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnik pozna metodÄ™ przyspieszenia szybkoÅ›ci czytania z jednoczesnym podwyższeniem stopnia zrozumienia. W rezultacie nabÄ™dzie umiejÄ™tność szybkiej percepcji dużej iloÅ›ci informacji zawartych w czytanych tekstach, podwyższenia jakoÅ›ci pracy, osiÄ…gania wysokich wyników w pracy, budzenia kreatywnoÅ›ci. Wysokie wyniki w pracy i kreatywność pracowników majÄ… wpÅ‚yw na poprawÄ™ kondycji firmy, a w przypadku pracowników na ich awans zawodowy.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* ZwiÄ™kszenie szybkoÅ›ci czytania i stopnia zrozumienia czytanych tekstów.
* Oszczędność czasu przy percepcji nowych informacji.
* Koncentracja na treÅ›ci czytanych tekstów.
* Zwiększenie naszego potencjału czytelniczego.
* Zaawansowana i szybka percepcja informacji.
* Korzystanie z Map Myśli (Mind Mapping) przy szybkim czytaniu, w celu zakodowania informacji zawartych w tekście i utrwalenia ich.

Program szkolenia:
1. Wykład wprowadzający: historia szybkiego czytania, metody stosowane na przestrzeni lat.
2. Wykorzystanie systemu "oko-mózg" w celu poprawy szybkoÅ›ci czytania.
3. Teksty wstępne: określenie stylu uczenia się i stylu myślenia.
4. OkreÅ›lenie lateralnego profilu organizacyjnego mózgu.
5. Koncentrowanie się na wykonywanej czynności.
6. Rozwijanie zaawansowanych umiejętności szybkiego czytania.
7. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 3 dni.

 
następny artykuł »