studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
 • coaching kariery
 • coaching przywództwa
 • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
 • coaching biznesowy
 • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


Studia Podyplomowe NLP i Coaching z certyfikatem ICI Kraków

Wspólnie z Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej SzkoÅ‚y Informatyki i ZarzÄ…dzania zapraszamy na studia podyplomowe "NLP i Coaching z certyfikatem ICI"

Image

Cel studiów:

Studia to pierwszy w Krakowie i w caÅ‚ej Polsce kierunek, Å‚Ä…czÄ…cy Neurolingwistyczne Programowanie z klasycznymi technikami coachingu, zapewniajÄ…cy absolwentom uzyskanie – oprócz dyplomu ukoÅ„czenia studiów- dwa uznawane certyfikaty miÄ™dzynarodowe – Practitionera In the Art of NLP ( a Mastera i Trenera NLP po speÅ‚nieniu dodatkowych warunków) oraz Coacha ICI ( International Association of Coaching Institiutes) dajÄ…cy wszechstronnÄ… wiedzÄ™ i przedstawiajÄ…cy uniwersalne narzÄ™dzia do wielopÅ‚aszczyznowego dziaÅ‚ania w charakterze coacha. NarzÄ™dzia te oparte sÄ… o techniki Neurolingwistycznego Programowania, standardy International Association of CoachIng - Institiutes oraz modele tradycyjnego coachingu. Studia objÄ™te sÄ… patronatem Polskiego Stowarzyszenia NLP.

Studia umożliwiÄ… sÅ‚uchaczom: 

 1. Zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu Coacha ICI oraz Paktyka, Mastera lub Trenera NLP
 2. rozwinięcie kompetencji i poznanie skutecznych narzędzi pracy coacha zgodnie ze światowymi standardami ICI (International Associacion of Coaching-Institiutes),
 3. Poznanie Neurolingwistycznego Programowania i zdobycie pełnych kompetencji w zakresie stosowania kluczowych technik tej dziedziny wiedzy
 4. zdobycie umiejÄ™tnoÅ›ci wspierania innych w najważniejszych obszarach ich życia: budowania kariery zawodowej i spoÅ‚ecznej oraz  rozwoju osobistego i satysfakcjonujÄ…cych zwiÄ…zków partnerskich
 5. odkrycie w sobie Olbrzyma dziÄ™ki poznaniu sposobów docierania do wÅ‚asnego wnÄ™trza  i rozwijania wÅ‚asnych unikalnych obszarów kompetencji,
 6. Zdobycie umiejÄ™tnoÅ›ci budowania autorytetu i nawiÄ…zywania kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu  Indywidualnego jak grupowego
 7. Zdobycie solidnych podstaw do dalszej działalności w każdej z wybranych dziedzin życia i pracy zawodowej, wymagających kontaktu z innymi ludźmi.

Adresaci:

Studia skierowane sÄ… do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejÄ™tnoÅ›ci z zakresu coachingu. W szczególnoÅ›ci adresowane sÄ… do:

 1. osób, które chcÄ… zdobyć nowy zawód i pracować jako coach lub trener  (szczególnie choć oczywiÅ›cie nie tylko jako  trener NLP),
 2. specjalistów zajmujÄ…cych siÄ™  doradztwem, szkoleniami, rozwojem i kreowaniem Å›cieżek kariery  zawodowej innych osób
 3. kadry kierowniczej, menadżerów, kierowników zespoÅ‚ów,
 4. pedagogów, psychologów i terapeutów pragnÄ…cych poszerzyć  swoje kompetencje,
 5. Praktyków i Mistrzów NLP
 6. Planujących karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży czy negocjacji

Program studiów, odbywajÄ…cych siÄ™ w naszej szkole w Krakowie, skÅ‚ada siÄ™ z dwóch moduÅ‚ów. ModuÅ‚ pierwszy poÅ›wiÄ™cony jest zdobyciu kluczowych kompetencji w zakresie NLP, moduÅ‚ drugi sÅ‚uży   poznaniu autorskich modeli coachingu i Integracji modeli NLP z innymi technikami pracy coacha. ModuÅ‚y te przeplatajÄ… siÄ™ wzajemnie stanowiÄ…c zarazem integralnÄ… caÅ‚ość jak ogniwa tego samego Å‚aÅ„cucha

Program studiów:

 1. Wstęp do NLP
 2. Åšwiadome utrwalanie pożądanych nawyków – kotwiczenie
 3. Podstawy psychologii perswazji
 4. Submodalności
 5. Modelowanie
 6. Wprowadzenie do coachingu
 7. Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta
 8. Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI
 9. Coaching wielopoziomowy - model Dilts’a
 10. Coaching menadżerski
 11. Praca własna i superwizja
 12. Seminarium dyplomowe
Zobacz szczegóÅ‚owy program studiów NLP i Coaching.

Czas trwania:

226 godz. lekcyjnych

Promocyjna cena  studiów  7 500 zÅ‚

 • OpÅ‚ata za certyfikat Coacha ICI–15€
 • Jenorazowa opÅ‚ata za czÅ‚onkostwo ICI - 40€

 

 

Numer konta bankowego:

Multibank
60 1140 2017 0000 4202 0510 8560 

Tak korzystnych cen tak „wypasionych” studiów nie znajdziesz nigdzie. Dogodna jest również lokalizacja, jakÄ… daje miesto Kraków. Nigdzie też nie znajdziesz takich wykÅ‚adowców – majÄ…cych olbrzymie doÅ›wiadczenie  dydaktyczne poÅ‚Ä…czone z niemniejszym praktycznym doÅ›wiadczeniem biznesowym - za ksztaÅ‚t merytoryczny i i zawartość praktycznÄ… programu   odpowiedzialni sÄ… Ryszard GÄ…sierkiewicz i Jan Raudner  - sprawdź CV trenerów:

 

 

 

 Dokumentacja wymagana przy zapisie:
- kwestionariusz rekrutacyjny: http://nlp.edu.pl/formularz
- dyplom ukoÅ„czenia studiów wyższych (oryginaÅ‚ lub odpis),
- kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł),
- jedno zdjęciehttp://coaching.szkola.pl/studia-podyplomowe-coaching-i-nlp-z-certyfikatem-ici-krakow/

Opinie słuchaczy i absolwentów

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielili Ryszard Gąsierkiewicz - opiekun merytoryczny kierunku Coaching i NLP oraz Robert Janowski - absolwent studiów podyplomowych realizowanych przez WSIiZ na kierunku Coaching i NLP, prowadzonym przez Prezydenta polskiego oddziału International Federation of Coaching Institute Ryszarda Gąsierkiewicza. Panowie zaproszeni zostali do programu "Pytanie na śniadanie"Studia te były dla mnie pasjonującą przygodą intelektualną. Oprócz treści bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, dowiedziałem się bardzo dużo na swój temat. Materiał przedstawiony był w sposób praktyczny i niezwykle ciekawy. Zdobyte umiejętności pomagają mi na co dzień w życiu zawodowych i prywatnym.

Marcin Lamfer

Była to dla mnie przygoda z samą sobą. Dziękuję głównie za zaangażowanie wykładowcom oraz wszystkim uczestnikom, którzy wpłynęli na tak pozytywną atmosferę podczas wspólnych spotkań. Wiedza, szerokie doświadczenie prowadzących zapewnia wysoki poziom kształcenia.

Sylwia Mańka

Zdecydowanie poszerza horyzonty. Odkrywa ścieżki, którymi podążamy, robiąc to do tej pory nieświadomie. Otrzymujemy uprawnienia do wykonywania zawodu coraz bardziej popularnego i potrzebnego na polskim rynku. Rzetelni, kompetentni wykładowcy, przyjaźnie nastawieni do studenta, z niesamowitym doświadczeniem, czynnie pracujący w zawodzie.

Radomir Kurzyna

Polecam każdemu kto chce pracować z ludźmi.

Diana Tomza
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »