studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I ZARZÄ„DZANIE KONFLIKTEM
Do kogo kierowany jest kurs:
Menedżerowie i pracownicy firm, którzy w pracy pragnÄ… doskonalić umiejÄ™tność komunikowania i zarzÄ…dzania konfliktem.

Do kogo kierowany jest kurs:
Menedżerowie i pracownicy firm, którzy w pracy pragnÄ… doskonalić umiejÄ™tność komunikowania i zarzÄ…dzania konfliktem.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Mini-wykÅ‚ady, praca grupowa, indywidualne rozwiÄ…zywanie problemów i testów, elementy gier kierowniczych, możliwa praca z kamerÄ….

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
UmiejÄ™tność komunikowania, która jest elementem kompetencji interpersonalnych czÅ‚owieka, decyduje w dużej mierze o tym, w jaki sposób kierownik i pracownicy ukÅ‚adajÄ… wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy (np. z klientami). Sukces zawodowy zależy od tego, czy potrafimy wzbudzić zaufanie partnera w interesach, stworzymy wiarygodny obraz wÅ‚asnej osoby, czy bÄ™dziemy umieli efektywnie wpÅ‚ywać na zachowanie innych i w koÅ„cu, czy potrafimy rozwiÄ…zywać sytuacje trudne i konfliktowe, wystÄ™pujÄ…ce w kontaktach miÄ™dzyludzkich w pracy.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Rozwój indywidualnej skutecznoÅ›ci dziÄ™ki doskonalszemu komunikowaniu.
* Zwiększenie zdolności wpływania na zachowania innych.
* Wzrost zaufania do samego siebie.
* Uczenie się pewności siebie w czasie wystąpień publicznych i na forum grupy.
* Poznanie różnych rodzajów konfliktów.
* Nauczenie siÄ™ efektywnego zarzÄ…dzania sytuacjami trudnymi i konfliktami w pracy.

Program szkolenia:
1. Efektywne komunikowanie siÄ™.
2. Bariery w komunikacji i sposoby ich redukowania.
3. Umiejętności przekonywania i perswazji.
4. Znaczenie mowy ciała.
5. Rodzaje konfliktów w pracy.
6. Metody rozwiÄ…zywania konfliktów i zarzÄ…dzania nimi.

Czas trwania: 2,5 dnia.

 
« poprzedni artykuł