studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


ZarzÄ…dzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem NLP

TwojÄ… najważniejszÄ… korzyÅ›ciÄ… z tych szkoleÅ„ bÄ™dzie nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci komunikowania, kierowania ludźmi, poznania tajników ludzkiej motywacji, osiÄ…gniÄ™cia efektywnoÅ›ci w negocjacjach. Można również wzbogacić swojÄ… wiedzÄ™ o zdolność kreowania wÅ‚asnego wizerunku, zrozumienia dla firmy wagi procesów rekrutacji i selekcji pracowników.
Warto zdobyć umiejÄ™tnoÅ›ci budowania harmonijnych relacji w pracy, poznać sposoby zwalczania konfliktów i tworzenia efektywnych zespoÅ‚ów pracowniczych. Przy budowaniu zespoÅ‚u trzeba wiedzieć wszystko o technikach motywacyjnych, organizacyjnych, zarzÄ…dzaniu czasem. A wiąże siÄ™ to z dopasowaniem oczekiwaÅ„ kadry menedżerskiej zakÅ‚adu do kompetencji, oczekiwaÅ„ i potrzeb rekrutowanych do pracy kandydatów. PrzyszÅ‚y pracownik powinien posiąść zdolnoÅ›ci do korzystnej autoprezentacji, logicznego formuÅ‚owania swoich wypowiedzi, wykazywać siÄ™ odwagÄ… w trakcie wystÄ…pieÅ„ publicznych, szybkoÅ›ciÄ… i kreatywnoÅ›ciÄ… myÅ›lenia i mówienia.

Szczegółowy program studiów podyplomowych NLP i Coaching
MOTYWACJA, PRZEBIEG KARIERY, OCENA PRACOWNIKA
PSYCHOLOGICZNE INSTRUMENTY ZARZÄ„DZANIA
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I KIEROWANIA LUDŹMI
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I ZARZÄ„DZANIE KONFLIKTEM
Studia Podyplomowe NLP i Coaching z certyfikatem ICI Kraków