studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


PSYCHOLOGICZNE INSTRUMENTY ZARZÄ„DZANIA
Do kogo kierowany jest kurs:
Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, pragnący posiąść i doskonalić umiejętności zarządzania i kierowania podległymi pracownikami.

Do kogo kierowany jest kurs:
Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, pragnący posiąść i doskonalić umiejętności zarządzania i kierowania podległymi pracownikami.

Jak będą prowadzone zajęcia:
WykÅ‚ady, mini-wykÅ‚ady, praca grupowa, indywidualne rozwiÄ…zywanie problemów i testów, elementy gier kierowniczych, możliwa praca z kamerÄ….

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
UmiejÄ™tność zarzÄ…dzania i kierowania ludźmi jest podstawowym elementem kompetencji każdego szefa /menedżera/. Decyduje w przeważajÄ…cej mierze o tym, w jaki sposób menedżer i pracownicy ukÅ‚adajÄ… wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy. Psychologiczne instrumenty zarzÄ…dzania sÅ‚użą do skutecznego wykorzystania potencjaÅ‚u pracownika, wpÅ‚ywajÄ… na jego efektywne zachowanie i sÄ… instrumentem do rozwiÄ…zywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Skuteczne techniki porozumiewania siÄ™, analizy i doskonalenia interakcji miÄ™dzy ludźmi w Å›rodowisku pracy, gwarantujÄ…ce przekazywanie informacji w sposób zrozumiaÅ‚y dla każdego odbiorcy.
* Przekonania, wartości i strategie myślenia pomagające w negocjacjach z członkami zespołu.
* Umiejętność rozpoznawania osobowości pracownika.

Program szkolenia:
1. NawiÄ…zywanie kontaktu i rozpoznawanie strategii komunikacyjnych odbiorcy.
2. Aktywne słuchanie.
3. Umiejętność dopasowania własnego modelu komunikacji do potrzeb i "strategii komunikacyjnej" odbiorcy.
4. Rozpoznawanie sposobów wewnÄ™trznego sortowania informacji przez rozmówcÄ™.
5. Zasada "zwycięzca-zwycięzca" /win-win/.
6. Metaprogramy.

Czas trwania: 2 dni.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »