studium coaching i nlp

International Association of NLP Institutes

Logowanie


Nie pamiętam hasła!


Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następnującymi obszarami procesu coachingowego:
  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla czÅ‚onków zarzÄ…dów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy


Szukaj
 

NLP i Coaching

Szkoła Mistrzów NLP i Coachingu R. Gąsierkiewicza - Kraków


ZarzÄ…dzanie z wykorzystaniem NLP i Coachingu

TwojÄ… najważniejszÄ… korzyÅ›ciÄ… z tych szkoleÅ„ bÄ™dzie poznanie narzÄ™dzi i technik niezbÄ™dnych do wypracowania i utrzymania konkurencyjnoÅ›ci firmy oraz nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci skutecznego zarzÄ…dzania zespoÅ‚em. Tu kluczowymi czynnikami sukcesu sÄ… przemyÅ›lane opracowania dotyczÄ…ce wizji i misji Twojej firmy, analiza czynników kosztowych jej funkcjonowania i Å›ciÅ›le okreÅ›lona strategia jej przetrwania (zwiÄ…zana z analizÄ… dziaÅ‚ajÄ…cego już rynku i jego produktów). Ogromne znaczenie powodzenia na rynku każdej firmy to jej zaÅ‚oga i menedżerowie. Czy sÄ… efektywni? Czy dziaÅ‚ajÄ… skutecznie? Czy dobrze wspóÅ‚pracujÄ…?
Można również dziÄ™ki tym szkoleniom wzbogacić swojÄ… wiedzÄ™ o to, jak dobrze gospodarować czasem pracy, sprawnie zarzÄ…dzać produkcjÄ… i poprawiać jej jakość.
Warto też nauczyć się skutecznie zarządzać projektem tak, by ukończyć go w terminie bez przekraczania założonego budżetu.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM NLP I COACHINGU