POZIOM MASTER obejmuje techniki rozszerzające niektóre aspekty kursu PRACTITIONER. W tym treningu szczególną uwagę zwraca się na większą poprawę skuteczności wszystkich rodzajów komunikacji – zarówno werbalnej, jak niewerbalnej oraz głębsze poznanie własnych przekonań, wartości i strategii postępowania przez trenującego. Prezentowane są tu zaawansowane techniki radzenia sobie z traumatycznymi wspomnieniami i tzw. ograniczającymi przekonaniami z zastosowaniem linii czasu; zaawansowane strategie osiągania celów, kształcona biegłość w stosowaniu rozmaitych modeli językowych i retoryki oraz umiejętność samodzielnego „rozpracowywania” strategii innych osób i tworzenia na ich podstawie skutecznych, własnych metod działania. POZIOM MASTER bezpośrednio przygotowuje absolwentów do nauki na kursach trenerskich i niewątpliwie rozwija posiadane umiejętności, ale nie jest niezbędny dla poprawy własnej skuteczności działania. Warto dodatkowo podkreślić, że treningi skutecznego działania i osiągania sukcesu nie mogą zastępować psychoterapii tam, gdzie jest ona niezbędna – dlatego od uczestników kursów wymagane jest przed treningiem wypełnienie szczegółowego kwestionariusza – oraz że żaden poziom treningowy nie uprawnia absolwentów do prowadzenia samodzielnej praktyki psychoterapeutycznej, chyba że mają do tego umocowanie (sic!) z tytułu posiadania innych uprawnień zawodowych.