POZIOM PRACTITIONER zapewnia poznanie podstawowych technik i strategii NLP oraz abecadła porozumiewania się z sobą i z innymi. Kurs zapoznaje słuchacza z rozmaitymi modelami skutecznego działania w sferach komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Także ze sposobami radzenia sobie z emocjami powstającymi pod wpływem stresu sytuacyjnego czy spowodowanych wcześniejszymi, również traumatycznymi doświadczeniami, choć trzeba tu zaznaczyć, że żaden kurs nie ma charakteru psychoterapii. Odkrywa natomiast sposoby podróży w czasie i tworzenia przyciągającej przyszłości, przedstawia sprawdzone strategie osiągania sukcesu w rozmaitych dziedzinach, ułatwia prawidłowe formułowanie celów i sposoby ich konsekwentnej realizacji. To kurs dla ludzi zainteresowanych własnym rozwojem, dążących do osiągania sukcesów życiowych. Wiele technik NLP – a już na pewno wszystkie podstawowe – można znaleźć w strategiach zalecanych przez najlepszych trenerów sukcesu, (np. Anthony Robbinsa, Tony Buzana, Edwarda de Bono ), choć sami oni z tym nurtem często się nie identyfikują.