Sukces, jaki jest osiągany w zakresie komunikacji zależy od bardzo wielu czynników. Jest to między innymi takie formułowanie informacji, aby odbiorca rozumiał ją w taki sam sposób, jak ją rozumiał nadawca. Możliwości jakie daje w tym zakresie znajomość metod NLP to nie tylko właściwe formułowanie wiadomości czy poleceń, ale również rozpoznawanie i właściwa interpretacja sygnałów niewerbalnych, które mogą być wykorzystywane jako „odpowiedź”.

NLP jest opartym na praktycznych doświadczeniach modelem komunikacji międzyludzkiej i jej kształtowania. W treść nazwy wchodzą trzy człony, które w przybliżeniu można wyjaśnić jako:

N – neuro – doświadczenia zmysłowe, takie jak: widzenie, słyszenie, dotyk i czucie, smak i zapach (jako, że neuron jest składnikiem systemu nerwowego i mózgu, które to są odpowiedzialne za odbiór wszelkich bodźców),

L – lingwistyka – nauka o języku. Język i mowa umożliwiają opisywanie naszych doświadczeń, a na podstawie używanych sformułowań możemy uzyskać informacje, jak dana osoba myśli.

P – programowanie – czyli działanie w celu uzyskania określonych efektów.

NLP stwarza możliwości percepcji i interpretowania nieświadomych reakcji.

NLP wyjaśnia, jak powstaje nasz osobisty obraz rzeczywistości, który dla każdego z nas jest nieco inny. Pozwala na zrozumienie, w jaki sposób „zewnętrzna rzeczywistość” jest przerabiana w świadomości i nieświadomości na „wewnętrzną mapę rzeczywistości”.

NLP wyjaśnia w jaki sposób sygnały nieświadomości (werbalne i niewerbalne) są przez świadomość rozumiane lub interpretowane.

NLP zawiera duży arsenał technik interwencyjnych, umożliwiających korygowanie subiektywnej percepcji.

NLP jest opartym na praktycznych doświadczeniach modelem komunikacji międzyludzkiej i jej kształtowania. Dobra i jasna komunikacja jest podstawowym warunkiem udanych kontaktów.

NLP wprowadza dla takiego kontaktu pojęcie – rapport (rapport – ang. połączenie, kontakt). W przypadku dobrego rapportu powstaje między osobami rodzaj więzi i wzajemnego zrozumienia. Ważne jest tutaj zauważenie, jaki typ percepcji reprezentuje rozmówca. Kolejnym krokiem dobrej komunikacji jest pacing (ang. – iść razem). W NLP oznacza to dostosowanie się do rozmówcy. Po nawiązaniu kontaktu na tym poziomie można przystąpić do prowadzenia rozmowy do celu. Bardzo pomocne w uzyskaniu efektywnej komunikacji jest tzw. kotwiczenie, które opiera się na odruchu Pawłowa. Polega ono na kojarzeniu pewnych sytuacji z bardzo konkretnymi bodźcami – np. słysząc ulubioną melodię sprzed lat (dawno zapomnianą) przypominamy sobie odczucia, które jej towarzyszyły i przez moment te odczucia odbieramy jako realne „tu i teraz”. W naszym życiu mamy do czynienia z wieloma kotwicami, które zostały nałożone wizualnie, audytywnie czy przez dotyk (kotwiczenie kinestetyczne). Umiejętność rozpoznania negatywnych „kotwic” w miejscu pracy czy zamieszkania umożliwia ich neutralizację, a tym samym bardziej świadome i efektywniejsze działanie.

Firma licencjonowana przez najstarsze w kraju Polskie Stowarzyszenie NLP oraz Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.
Prowadzimy liczne kursy NLP oraz uczymy czym jest i jak wykorzystać Coaching, czyli narzędzie nastawione na przyszłość i osiąganie celów. Zajmujemy się następującymi obszarami procesu coachingowego:

  • coaching kariery
  • coaching przywództwa
  • coaching dla członków zarządów
  • coaching biznesowy
  • coaching życiowy